Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

         THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG  ( thời gian ứng tuyển từ ngày 23/10/2015 đến ngày 01/12/2015) BẠN MUỐN LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP,…

Xem chi tiết